شرایط استفاده

نحوه استفاده از اطلاعات این ابزار بر عهده ی کاربر می باشد و مالکین این ابزار هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات پیش آمده نخواهند داشت.